CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH

ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍVstupní prohlídka do zaměstnání

a, registrovaní pacienti …….650 Kč

b, neregistrovaní pacienti…..900 Kč


Vyšetření pro svářečské zkoušky a elektrikářské zkoušky atd.

a, registrovaní pacienti …….650 Kč

b, neregistrovaní pacienti…..900 Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla/motorky

 a, registrovaní pacienti ……..700

 b, neregistrovaní pacienti……900


Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního pasu

a, registrovaní pacienti ……650 Kč/ prodloužení …300 Kč

b, neregistrovaní pacienti….900Kč/ prodloužení ....650 Kč


Vystavení zdravotního průkazu potravináře

 na dobu neurčitou………………..300 Kč

 na dobu určitou/ brigády…………250 Kč


Prodloužení ŘP po 65. roce života…..……………200 Kč


Výpis ze zdravotní dokumentace………...………  300 Kč


Přihláška  ke studiu…………...………………...…  150 Kč


Očkování na vlastní žádost……………………..….250Kč