O nás

MUDr. Eva Čábelová

praktická lékařka pro dospělé

 • absolventka III.LF UK Praha
 • atestace  z všeobecného lékařství
 • celoživotní vzdělávání - semináře a kongresy zařazené do celoživotního vzdělávání ČLK
 • členka ČLK, Sdružení praktických lékařů, Obezitologické společnosti JEP

 Kurzy

 • kurz multidisciplinární léčby bolesti
 • základní kurz akupunktury
 • kurzy SU JOK
 • kurz homeopatie
 • kurz celostní medicíny u MUDr. Jonáše
 • kurz obezitologie na endokrinologickém ústavu + kurz Dr. Málkové (STOB)
 • Dornova metoda
 • Estetická medicína - kurz aplikace výplňových materiálů, botulotoxinu, kurz aplikace mezonítí, kurz aplikace chemického peelingu